Dr.Web програмыг
татаж авах

ЗДТГ -т Dr.Web антивирус програмыг нэвтрүүллээ

Бид Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газарт Доктор вэб антивирус програмыг нэвтрүүллээ