Dr.Web програмыг
татаж авах

Хүүдийн төв сувилалд Dr.Web антивирус програмыг нэвтрүүллээ

Бид ЭМЯ-ны харъяа Хүүхдийн төв сувиллын газарт Dr.Web антивирус програмыг нэвтрүүллээ.