Dr.Web програмыг
татаж авах

Server Security Suite – Серверийн

Дараах боломжуудыг Dr.Web Server Security Suite програм танд олгоно.

Ямар ч түвшний аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагад серверт дата төвд ашиглах бүрэн боломжтой.

  • Серверийн санах ойд хандах ачааллыг багасгана
  • Бие даасан байдлаар ажиллаж буй Windows болон Linux үйлдлийн системт серверүүдэд ажиллана. + Virtual machines
  • Серверийн файл систем болон интернет гарцны хамгаалалтыг хамгаална
  • Вирусыг илрүүлэх болон устгах үйлдлийг хурдан хугацаанд гүйцэтгэнэ
  • Серверийн ачааллыг хэвийн түвшинд ажиллуулна
  • Ransomware төрлийн вирусээс бүрэн хамгаалагдахын зэрэгцээ сервер рүү хандах хэрэглэгчдийн компьютерт вирусыг дамжуулахгүй.
  • Control Center буюу удирдлагын програмыг серверт суулган ашиглах боломжтой
  • Вирус шинжлэх лабораторитой холбогдсон тул хамгийн сүүлийн үеийн вируснээс ч бүрэн хамгаалагдана