Вэб сайтыг хэрхэн хийдэг вэ? Ажлын дараалал нь  #10

Вэб сайтыг хэрхэн хийдэг вэ? Ажлын дараалал нь #10

блог
Интернет заавал шаардагддаг энэ вэб сайт гэж юу вэ, түүнийг хэрхэн бүтээдэг мөн хийж гүйцэтгэхэд ямар ажлын дараалал багтдаг талаар энэ удаагийн нийтлэлээр хүргье. Магадгүй та өнөөдөр биш юм аа гэхэд дараа хэзээ нэгэн цагт вэб сайттай болох хэрэг гарах юм бил үү. ..Үйл ажиллагааны дарааллыг ойлгомжтой харуулах гэж чадан ядан зурлаа :D. Нийт 10 үе шатанд хувааж болох бөгөөд тэр бүрийг дор товчхон тайлбарлая. 1. Уулзалт. Өмнөх “вэб сайт хийх зорилгын талаар” нийтлэлээрээ уулзалт ямар чухал болохыг дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Төлөвлөгөөний өмнөх уулзалт нь вэб хөгжүүлэгчийг зөв сонгож дараа дараагийн шатны ажлуудыг амжуулахад их түлхэц болох учраас энэ шатанд анхаарч ажиллаарай. 2. Төлөвлөгөө. Вэб сайтыг захиалсан мөн хөгжүүлж хийх гэж байгаа талууд энэ шатанд 50 50 %-тай оролцоно. Вэб бүтээх ажлын нийт өдөрт гүйцэтгэх ажлуудыг жижиглэн хувааж төлөвлөх бөгөөд хөгжүүлэгчийн…
дэлгэрэнгүй